Home
Music
Videos
Website
Design

3. Evre/ 3rd Phase


This work has been submitted to the public on 10-Feb-2016 11:08 and is therefore protected by Copyright law as from this date. Protection is only sought on what has been made public on this page - any links to external sites or references to documents which have not been included are not covered within this protection.

Copyright Category: Publications and Books
Type of Work: Films
Copyright Holder: Nezih Akçimen
Year Published / Made Public in: 2016
Date Added to Copyright Register: 10-Feb-2016 11:08
Last updated: 10-Feb-2016 11:08


Films Copyright Work Details:

First 30 Pages of Script

Senaryonun ilk 30 sayfası

 

SANRI
yazan
Nezih Akçimen
Adres: Bogaziçi Sitesi B:16
D:14 ˙Istinye Sarıyer ˙Istanbul
mail: nezihak@gmail.com
Tel: +90 532 235 33 18
AÇILMA:
1 DI¸S. TALI YOL - GECE 1
Koyu a˘gaçların arasından geçen ıssız bir yol. Ayın ı¸sıkları
asfalta vuruyor. Hava sisli.
Rüzgardan savrulan a˘gaç yapraklarının sesinin altından
derinden bir ÇI˘GLIK duyulur.
Çılgınca ko¸san birinin asfalta vuran AYAK SESLER˙I.
Hızlı Kalp ATI¸SI.
Sık ve kesik SOLUK sesleri.
S˙IS˙IN ˙IÇ˙I
Bir aracın farları karanlı˘gı deler.
2 DI¸S. TALI YOL - GECE 2
Acı fren ve lastik sesi.
BAM!
Havada uçan bir insan silueti yere büyük bir ¸siddetle
çarpar.
Yol bariyerlerinde koyu ve taze kan lekeleri.
KAPANMA:
3 KARANLIK 3
Siyah ekranda sabit bir nabız çizelgesi. Arka tarafta panik
ve sık sık soluyan insan sesleri. Bir sedyenin sallanma
GICIRTILARI.
ADAM (V.O)
Hadi hadi... Nefes... Bir iki
bir...bir iki...iki. Bir iki üç...
KADIN (V.O)
Nabız yok! Kan durmuyor.
ADAM (V.O)
Say say...Pufff... Bir iki bir bir
iki...
(CONTINUED)
CONTINUED: 2.
KADIN (V.O)
Eks. Eks. Kaybettik.
Gıcırtılar daha da ¸siddetlenir, ekrandaki çizgi de˘gi¸siklik
yoktur.
ADAM (V.O)
Allah kahretsin!
Bir bedenden çıkan güçlü bir yumruk sesi. Tekrar. Tekrar.
Birden derin bir nefes alma sesi. Ekrandaki çizgi normal
atı¸sına döner.
AÇILMA:
4 DI¸S. EV - GECE 4
Mütevazi, pis camlı bakımsız bir banliyö evi. Pencereden
görünen bakımsız bir bahçe. Adeta terkedilmi¸s havası var.
ÜST YAZI: "3 HAFTA SONRA"
5 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GECE 5
Lo¸s, tozlu da˘gınık bir oda.
Yata˘gın ba¸sucunda kodlama va yazılım kitaplarının bulundu˘gu
bir kitaplık. Alt rafta mitoloji ve dinsel ritüel kitapları.
Tüm kutsal kitaplar. Bir tanesi eksik: Kur’an!
Yerde bazıları tozlu kutuların içinde bazıları kutudan
fırlamı¸s, bazıları ile yerde tozdan renk de˘gi¸stirmi¸s kadın
ayakkabıları bulunmakta.
Yiyecek artıkları pis çoraplar ve iç çama¸sırları yerde toz
yumakları olu¸sturmu¸s.
KOM˙ID˙IN ÜSTÜNDE: ˙Iyi bir laptop, bir okuma lambası, makas,
pek çok ilaç, el aynası bulunmakta.
YATAKTA: ˙Iki baca˘gı diz üstüne kadar sargılı, diz
kapaklarının yanından metal ateller geçen ve baca˘gın alçısız
kısmında çok derin yara izleri beliren ve bütün bu pis
ortamın ve ölümcül yaraların bulundu˘gu bedene zıt melek
yüzlü bir genç C˙IHAT GEZEN (18) uyumaktadır. Koyu dalgalı
saçları kafasındaki sargının çe¸sitli yerinden fırlamı¸stır.
Cihat’ın uykusu tuhaf bir GICIRDAMA ile bölünür. Gözlerini
birden açar. Sol tarafına döner. Hiç bir ¸sey yoktur.
Kafasını yava¸sça ters tarafa çevirir:
(CONTINUED)
CONTINUED: 3.
Karanlıkta bir çift parlayan göz do˘grudan ona bakmaktadır.
Cihat el yordamı ile okuma lambasının anahtarını arar, bulur
ve ı¸sı˘gı açar:
I¸sıkta büyükçe bir farenin karaltısı belirir. Kafasını
oynatı¸s biçiminden a˘gzında bir ¸sey oldu˘gu anla¸sılır. Cihat
gözlerini kısarak farenin a˘gzındakinin ne oldu˘gunu anlamaya
çalı¸sır. ve anlayınca korkuyla gözleri büyür.
FARE B˙IR ˙INSAN PARMA˘GI YEMEKTED˙IR.
Cihat istemsizce kendini çekerken can acısından yüzü
buru¸sur, çı˘glık atar ve eliyle okuma lambasını dü¸sürür.
CIHAT
Anne!Anneee! Yardım et!
Kapı hızla açılır.
˙Içeriye ESMA GEZEN girer. 40 lı ya¸slarda sert suratlı,
da˘gınık ve kuru saçlı bir kadındır. Elinde ekmek bıça˘gı
tutmaktadır.
ESMA
Ne oldu? Canım? Ne var!
CIHAT
F-Fare...Fare gördüm. Parmak
yiyordu!
ESMA
Parmak mı? Ne parma˘gı?
CIHAT
Yata˘ga...Yata˘gın altında. Girdi.
Esma yüzünü ek¸siterek dizlerinin üzerine çöker. Yata˘gın
altına elindeki bıça˘gı körlemesine sallar. Bıça˘gın ucuna
kirli ve tozlu bir çorap takılır.
ESMA
Öfff pislik...
Esma kafasını iki yana sallayarak kalkar ve komidinin
üzerinde da˘gılmı¸s ilaçlara bakar.
ESMA
Belki de ilaçların dozunu
de˘gi¸stirmeliyiz.
Ardından sanki hiç bir ¸sey olmamı¸s gibi esner.
(CONTINUED)
CONTINUED: 4.
ESMA
Hadi biraz dinlen, yorgunsun.
Esma adeta uçar edasıyla odadan çıkar.
YATA˘GIN ALTINDA:
Fare elindeki parma˘gı i¸stahla kemirmektedir. Parmak bir
kadın parma˘gıdır ve bunu kırmızı ojeli tırnaktan anlarız.
6 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GÜNDÜZ 6
Cihat eski bir albümü incelemektedir. Albüm çocukken çizdi˘gi
resimlerden, bilgisayar sertifikalarına kadar her ¸seyi
barındırmaktadır.
Sayfayı çevirir: Babası ile çekilmi¸s bir foto˘grafı görürüz.
Cihat parma˘gı ile babasının yüzüne dokunur.
Birden odanın kapısı açılır.
Cihat albümü yastı˘gının altına saklar. Ardından alçılı
baca˘gını ka¸sımaya ba¸slar.
ESMA
Günaydın canım. Yapma ¸sunu mikrop
kaptıracaksın!
CIHAT
Çok ka¸sınıyor. Belki bandajı
de˘gi¸stirmeliyiz anne ne dersin?
Hatta etrafı da biraz temizlesek?
ESMA
Sonra yaparım, tamam. Bak sana ne
getirdim!
Elinin arkasında sakladı˘gı bir vazoyu gösterir. ˙Içi gül
doludur. Cihat zoraki gülümser.
ESMA
Bu vazoyu baban almı¸stı. Bana
aldı˘gı son ¸seydi hatta.
Esma vazoyu komidinin üstüne koyar, çiçekleri düzeltir ve
koklar.
Aya˘gındaki terlikleri çıkarır. Ayakları nasır doludur.
Kutuların birinden kırmızı ¸sık bir yüksek topuklu ayakkabı
çıkarır. Giyer ve hayranlıkla ayaklarını inceler.
Cihat öfkeyle ona bakar.
(CONTINUED)
CONTINUED: 5.
CIHAT
Anne, lütfen. Söz verdin!
Esma i˘grenerek aya˘gındakileri çıkarır kutuya koyar ve
terliklerini giyer. Aya˘gı ile bastı˘gı yerlerde tozdan ayak
izleri çıkmı¸stır.
ESMA
Bu konuda masum olmadı˘gını
biliyorsun!
Esma birden sinirlenir. Cihat ona endi¸se ile bakar.
Dudakları gerilir.
ESMA
Dualarını okudun mu sen?
Esma hızla odadan çıkar ve kapıyı çarpar. Cihat onun
ardından bakar sonra sıkıntıyla kafasını sallayarak TV’i
açar.
Bir kaç kanalı de˘gi¸stirir ve en son donuk bir haber
kanalında durur.
TV EKRANI:
HABER SPIKERI
4 gün önce okuldan dönerken ortadan
kaybolan Aslı Karacan’ı arama
çalı¸smaları sürüyor. Polis
kaçırılma ¸süphesinin yanında son
dönemlerde ardarda gelen kadın
cinayetleri ile ilgili bir ba˘glantı
kurmaya çalı¸sıyor.
FOTO˘GRAF:
Aslı foto˘grafta 18 ya¸s gününü partisinde pastayı üflerken
çekilmi¸s bir resimle ekrana gelir. Önüne dü¸sen saçlarını
kırmızı ojeli eli ile düzeltmektedir.
HABER SPIKERI
Bunun yanı sıra var olan
foto˘grafları sokak lambaları ve
duraklara asılarak vatanda¸slardan
da gelecek ipuçlarını bekliyor.
Bir sinek alçılı baca˘gındaki yaranın üzerine konar. Cihat
elindeki kumanda ile onu avlamaya çalı¸sırken sinek kaçar ve
kıyafet dolabına konar.
KIYAFET DOLABI:
6.
Eski püskü üzerinde derin kazımalar bulunan, kapa˘gında
tahtakurtları tarafından yenmi¸s ve önünde tala¸s birikintisi
olan bir dolap. En altta bir fare deli˘gini andıran ayrık.
7 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GECE 7
Ayı¸sı˘gı açık pencereden içeri dolmaktadır. Kapı açılır,
geceli˘gi ile Esma içeri girer. Gergin bir sessizlik. Esma
titrer. Camı kapatır. Hiç bir ¸sey söylemeden odadan çıkar.
CIHAT
Anlamadım anne? Nasıl mıyım?
Harika! Hiç bu kadar iyi
hissetmemi¸stim. ˙Ilgilendi˘gin için
sa˘gol!
Cihat sıkıntıyla üfler.sonra bilgisayarını açar. Facebook
profiline bakar. Mesaj ve davet yoktur. Bilgisayarı kapatır.
Sonra aklına bir ¸sey gelir ve hızlıca bilgisayarını açar.
Google’a "Kızların erkeklerde aradı˘gı özellikler" yazar.
Sonuçların içinde "Kadınların erkeklerde en çok be˘gendi˘gi 10
¸sey" linkine tıklar.
CIHAT
1. Dı¸sarı çıkın ve sosyalle¸sin!
Cihat sargılı ayaklarına bakar ve gözlerini devirir.
Cihat’ın aklına birden bir ¸sey gelir ve yaramazca gülümser.
Bir porno sitesine girer. Bu sitede canlı web cam açıktır.
EKRANDA:
Yatakta tahrikkar bir ¸sekilde uzanmı¸s bir kadın. Kula˘gında
kulaklık. Altta bir yazı var.
"Çok ate¸sliyim. Gö˘güslerimi görmek ister misin?"
Cihat "Evet lütfen" yazarken birden bilgisayar kararır.
CIHAT
Hıammına ...
Komidinin üzerindeki alarmlı radyoda saat 02:59’u gösterir.
Bir AY GÜVES˙I okuma lambasının etrafında dola¸sırken parlak
ye¸sil rengi daha da belirir.
Ardından uçarak bilgisayarın ekranına konar. Cihat eli ile
onu kovalarken bilgisayar aniden açılır.
Ekranda oldukça güzel, esmer bir kız belirir.
(CONTINUED)
CONTINUED: 7.
N˙IL
Böööööö˘g!
Cihat korkuyla yerinden sıçrar geri çekilir. N˙IL ekranda
kıkırdar. 20’li ya¸slarda oldukça ne¸seli sevimli ve
alabildi˘gine güzel bir kızdır. Kıyafetleri üzerindedir.
Cihat iri açılmı¸s gözleri ile ona çakılı bakmaktadır.
N˙IL
Merhaba! Ben Nil.
Nil kameraya do˘gru yakla¸sır ve yüzü ekranda iyice büyür.
N˙IL
Bir dakika? Seni bir yerden tanıyor
muyum?
CIHAT
I-Ih. Bu benim ilk seferim. Eeee
ücret..ne kadar?
N˙IL
Pardon?!
Nil’in ka¸sları çatılmı¸stır. Cihat yaptı˘gı hatanın farkına
varır.
CIHAT
Siktir.
Hızlıca bilgisayarını kapatır. Ardından bilgisayarı yava¸sça
açar. Ekran bo¸stur. Nil gitmi¸stir. Cihat’ın yüzünde
hayalkırıklı˘gı vardır.
Sıkıntıyla bilgisayarını kapatır ve yanına koyar. Yastı˘gına
gömülür. Bir süre tavanı izledikten sonra gözlerini kapatır.
8 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GÜNDÜZ 8
Cihat Facebook’tan "Nil" i aramaktadır. Çıkan Nil’lerin hiç
biri o de˘gildir.
Fare birden ortalıktan hızla kaçarak giysi dolabının içine
alttaki delikten girer.
PENCEREDE:
Gün geceye döner. Ku¸slar cıvıldar. Kelebekler uçu¸sur. Bir
puhu sesi guyulur ve kararan duvarlara ay ı¸sı˘gı gölgeleri
dü¸ser.
8.
9 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GECE 9
Karanlık. Sessiz. Cihat’ın tavanı izleyen gözleri.
Radyoda saat 03:00’ı göstermektedir.
Cihat bilgisayarını açar. Karanlık birden bilgisayarın
parlak ı¸sı˘gı ile yarılır.
EKRANDA:
Aniden webcamde Nil belirir. Cihat’ı görür, kızgınlıkla
bakar ve bilgisayarını kapatmaya davranır.
C˙IHAT
Dur. Dur! Gitme! Lütfen. Ben
yanlı¸slıkla sandım ki..sen...
Cihat tıkanır, konu¸samaz.
N˙IL
Neymi¸sim?
Cihat derin bir nefes alır ve birden dökülür.
C˙IHAT
Parayla canlı seks yapan kızlardan
biri sandım.
N˙IL
Nasıl yani, fahi¸se gibi mi
giyinmi¸sim?!
C˙IHAT
Yo, yo...Ekranda yarı çıplak bir
kız vardı, sonra
N˙IL
Bu elbiseyi bana annem aldı!
C˙IHAT
Çok yakı¸smı¸s...Uh..renkleri...
elbise yani.
N˙IL
Bir saniye. Sen kızlara soyunmaları
için para mı ödüyorsun?
C˙IHAT
Eee ilk kez yani daha önce hiç...
Nil sinirle tahammülsüzlü˘günü gösterir ve kafasını
sallayarak webcami kapatır.
(CONTINUED)
CONTINUED: 9.
C˙IHAT
Hayır gitme! Dur!
Cihat yastı˘gına devrilir, gözlerini kapatır ve iç çeker.
Sonra gözlerini açar komidinin üzerindeki ilaçlardan iki
tanesini a˘gzına atar.
10 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GECE 10
Cihat yata˘gında horlamaktadır. Odanın kapı kolundan gıcırtı
gelir. Kapı kolu yava¸sça döner. ˙Içeriye bir karaltı süzülür.
Yata˘ga yönelir.
Cihat gözlerini korkuyla açtı˘gında bir el a˘gzını
kapatır. Öteki elinde bir çekiç vardır. Öteki elini yava¸sça
a˘gzına götürüp "sus" i¸sareti yapar.
ESMA
¸S¸s¸s¸s...Bebe˘gi uyandıracaksın!
Esma korkutucu bir ¸sekilde gülümser. Sonra parmak ucunda
yava¸sça kapıya yönelir.
C˙IHAT
(fısıltıyla)
Bebek mi? Ne bebe˘gi?
Esma odadan çıkarken elindeki çekiç duvara vurur. Cihat
deh¸setle onu izler. Kapı kolu tekrar iner ve kalkar.
11 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GÜNDÜZ 11
Karanlıktaki kapı kolu aydınlık bir havaya de˘gi¸sir. Sabah
olmu¸stur. Cihat yarasını bir kalemle ka¸sırken kapı kolu
gıcırdar.
Cihat endi¸se ile kapıya yönelir. Dudaklarını ısırır.
Esma içeri girer. Cihat kaskatı kesilmi¸stir.
ESMA
Günaydın tatlım!
Cihat Esma’nın eline bakar. Çekiç yoktur. Biraz rahatlar.
Esma perdeleri açar içeriye gün ı¸sı˘gı dolar.
ESMA
Ne güzel bir gün de˘gil mi?
Cihat çekinerek konu¸sur.
(CONTINUED)
CONTINUED: 10.
C˙IHAT
Evet anne... Anne? ¸Seyy
ilaçlarını.. alıyorsun de˘gil mi?
Esma adeta dünyanın en saçma sorusu sorulmu¸s gibi bakar.
ESMA
Dakikasını bile kaçırmıyorum.
Cihat ona ¸süpheyle bakar. Esma ona bir öpücük verir ve
Cihat’ın korkusuna kayıtsız kalarak odadan çıkar. Cihat
tuttu˘gu nefesini korkuyla bırakır.
12 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GECE 12
Radyo saati 03:00’ı göstermektedir. Cihat heyacanla
bilgisayara bakmaktadır. Ekran karanlıktır.
Cihat saate bakar. Saat 03:01!e dönerken:
EKRANDA:
N˙IL
Ne var!
Cihat korkuyla sıçrar. Ekrandaki pencerede ne bir program ne
bir web sitesi vardır.
C˙IHAT
Nil Lütfen...Özür dilerim. Ben
sapık de˘gilim, aya˘ga kalktı˘gımda
seni arkada¸slarımla tanı¸stırdı˘gımda
onlar da söyleyecektir.
N˙IL
Çok arkada¸sın oldu˘guna inanmıyorum.
C˙IHAT
Hayali bir arkada¸sım vardı. Ama
sonra beni terketti. Hiç hayalgücüm
yokmu¸s.
Nil ba¸sını öne e˘gip hafifçe gülümser. Sonra tektar Cihat’a
bakar.
N˙IL
Daha önce kar¸sıla¸smadı˘gımıza
eminsin yani.
C˙IHAT
Valla sana bakınca tek kelime ile
cevaplayabilirim: Kesinlikle!
(CONTINUED)
CONTINUED: 11.
N˙IL
Pekala? Ne oldu sana?
C˙IHAT
Uzun versiyon mu kısayı mı
istersin?
N˙IL
Kısa lütfen.
Cihat elini kafasındaki sargıya götürür.
C˙IHAT
Amnezi. Hafıza kaybı.
N˙IL
Tamaaaam. Uzun hali?
Cihat bir haber linkini yollar. Nil kendi bilgisayarından
bakar.
N˙IL
¸Soför gence vurdu kaçtı! ... Aman
Allahım çok geçmi¸s olsun!
C˙IHAT
Söylediklerine göre kalbim durmu¸s.
Son anda geri döndürmü¸sler.
N˙IL
Hiiii! Çok korkmu¸ssundur. Ölüm
fikri beni hep çok korkutuyor.
C˙IHAT
Aslında hiç bir ¸sey hatırlamıyorum.
Ne kazayı ne ambulansı, hiç bir
¸seyi.
N˙IL
Peki o zaman daha önce
tanı¸smadı˘gımızdan nasıl eminsin?
C˙IHAT
Eee soruyu unuttum özür dilerim?
Nil sırıtır. Cihat da gülümser.
C˙IHAT
Annem’in dedi˘gine göre bende seçici
hafıza kaybı varmı¸s. Ben yakın
zaman hafızası diyorum.
(utangaç)
Ama seni unutmak için bana 2 kamyon
falan çarpması lazım herhalde.
(CONTINUED)
CONTINUED: 12.
Nil tekrar gülümser, utanmı¸stır. Cihat da çok mutludur.
Sonra birden görüntü titrer ve pencere kaybolur ekran
simsiyahtır.
C˙IHAT
Ya hayır ya! Hayır ya! ¸Simdi mi
ya?!
Cihat hırsla klavyenin birkaç tu¸suna basar. Enter tu¸suna
hızla vurur.
Ekran tekrar titrer.Pencere gelir. Nil gülümsemektedir.
N˙IL
Merhaba? Beni hatırladın mı?
Cihat ¸sakaya yüksek sesle güler.
C˙IHAT
Seni facebookta aradım ama
bulamadım soyadın ne?
N˙IL
Sezer.
O esnada N˙IL’in bulundu˘gu odadan garip bir ses gelir.
N˙IL
Ay! O neydi?
C˙IHAT
Rüzgardan herhalde?
Nil ba¸sını öne uzatıp gözleri açık sesi dinlerken yüzüne bir
anda aydınlık vurur, arkasında bir ¸sey parlamaktadır.
C˙IHAT
O ne yahu öyle, evinde ka¸sıkçı
elması mı var?
Nil ¸sa¸sırır, omzunu çevirerek arkaya bakar. Sonra
gülümseyerek ekrana döner.
N˙IL
Haaa bunu mu diyorsun?
Nil sandalyeden kalkar ve ekrana arkasını döner.
ENSES˙INDEN A¸SA˘GI VE SIRTINDA ÖLÜMCÜL S˙IMS˙IYAH BIÇAK YARALARI
VARDIR.
Nil gülümser. Parlayan ¸sey bir güzellik tacıdır ve kafasına
takıp ekrana döner. Gülümser.
(CONTINUED)
CONTINUED: 13.
N˙IL
Eee ne dü¸sünüyorsun, yakı¸stı mı?
Nil ekrana do˘gru gülümseyerek yakla¸sırken Cihat korkuyla
bilgisayarı kapatır. Kafasını toplamaya çalı¸sır.
Sonra bilgisayarını aniden açarak google’a yazar:
"Nil Sezer"
Sonuçlar listelenir.
"L˙ISE SON Ö˘GRENC˙IS˙I VAH¸S˙ICE ÖLDÜRÜLMܸS OLARAK BULUNDU"
Haber linkine tıklar. Ekranda Nil’in kafasında taç takılı
gülümseyen resmi bulunmaktadır.
Cihat haberin tarihine bakar. 4 Mayıs.
Bilgisayarın tarihini açar: Bugün 2 Haziran.
N˙IL B˙IR HAYALETT˙IR. Cihat’ın gözleri falta¸sı gibi açılır.
Cihat korkuyla bilgisayarını kapatır. Komidinin üzerindeki
ilaçları elleri titreyerek alır a˘gzına atar.
Bu esnada odanın dı¸sından metal sesinin çınlaması duyulur.
ÇLANG ÇLANG ÇLANG ÇLANG.
ESMA (O.S.)
Fındık! Gel o˘glum. Fındık.
Odanın kapısı açılır. Esma içeriye girer. Elinde tahta bir
ka¸sık ve metak köpek mama kabı vardır.
ESMA
Fındık! Kötü Çocuk! Nerdesin.
Odayı inceler. Köpekten iz yoktur. Hiç bir ¸sey söylemeden
odadan çıkar.
ESMA (O.S.)
Fındık! Kaç kez ba˘gıraca˘gım!
Nerdesin?
C˙IHAT
(kendi kendine)
Dı¸sarıdaki erik a˘gacının altında. 4
yıl önce gömdü˘gün yerde.
Daha sonra yava¸sça bilgisayarını açar. Nil yoktur. Ama
bilgisayarın COMMAND penceresi açılmı¸stır. ˙Imleç bir
cümlenin sonunda yanıp sönmektedir.
(CONTINUED)
CONTINUED: 14.
"SEN˙I ˙IZL˙IYORUM."
Cihat deh¸set ile odayı gözleri ile tarar. SOnra kendi
kendine fısıldar.
C˙IHAT
Baba?
Cihat yine deh¸setle bilgisayarı kapatır, hızla ilaçlardan
birinin prospektüsünü çıkarır.
CLOSE UP:
Prospektüste yan etkilerde, ba¸s dönmesi mide bulantısı,
HAL˙ISÜNASYON, SANRI ....
Cihat derin bir nefes alır ve gö˘güs kafesi soluya soluya
yastı˘ga kafasını gömer.
13 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GÜNDÜZ 13
Sa˘ganak ya˘gmur ya˘gmaktadır. Pencerenin kirlili˘ginden
damlayan sular çamur olarak a¸sa˘gıya akmaktadır.
Cihat yata˘gına uzanmı¸s Nil’in Facebook sayfasında yorumları
okumakyadır.
EKRANDA:
"Huzur içinde yat"
"Hala inanamıyorum. Dünyada neden bu kadar çok kötülük var?"
"Cennet senin için yaratılmı¸s, ı¸sıklara yürü."
Cihat bilgisayarın yanına koyar ve babası ile çeki¸smi¸s
foto˘grafa bakar. Bakı¸slarında "Bu gerçekten mümkün olabilir
mi?" vardır.
Cihat hızla bilgisayarını açar ve google’a perili ev yazar.
C˙IHAT
Perili evler, bedenlerinden
ayrılmı¸s ruhların ya¸sadı˘gına yahut
görüldü˘güne inanılan ev yada di˘ger
binalara verilen genel addır.
Ço˘gunlukla bu ruhların söz konusu
binaların önceki sahibi veya binayı
yakından tanıyan ki¸siler oldu˘gu
söylenir. Ba¸ska bir bakı¸s açısı da
Kur’an da tanımı geçen cinlerin...
15.
Cihat tekrar kafasını babasının resmine çevirir. Yata˘gından
kalkmaya çalı¸sır ama acıyla kıvranır: Yaraları ve kırıkları
müsaade etmemektedir.
14 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GECE 14
Cihat yatakta kitap okumaktadır. Yanında bilgisayar ekranı
kaldırılmı¸s ama açık durumdadır. Cihat saate bakar. Saat
02:59’dur. Sonra bilgisayara bakar. Ardından hiç bir ¸sey
olmamı¸s gibi kitabını okumaya döner.
Birden bilgisayar kendili˘ginden açılır. Cihat korkuyla
elindeki kitabı dü¸sürür.
Açılan ekranda Nil’in asık suratı görünür.
EKRANDA:
N˙IL
Akıl oyunu falan oynamak istiyorsan
ba¸ska bir salak bul!
C˙IHAT
Ne? Oyun mu?
(hatırlar)
Haa geçen sefer için özür dilerim,
birden elektrik kesildi, ¸sarjı da
yoktu bilgi...
Nil sertçe sözünü keser.
N˙IL
Senin neyin var?
C˙IHAT
Benim mi...? H-Hiiç... ˙Iyiyim.
N˙IL
Bana...yalan söyleme!
C˙IHAT
Iıı...Ben... Sen beni biraz...
korkutuyorsun.
Nil gülümser.
N˙IL
Anladım. Güzel oldu˘gum için bana
ula¸samayaca˘gını dü¸sünüyorsun.
Okuldaki arkada¸slarım da öyle.
Erkekler bakar ama yana¸samaz,
kızlar da anlamsız bir nefret duyar
bana.
(CONTINUED)
CONTINUED: 16.
C˙IHAT
Ee..tam olarak öyle de˘gil.
Nil ciddi ifadeyle ekrana yakla¸sır.
N˙IL
Yalancıları sevmem...
Nil ekrandan kaybolur. Cihat gerginlikten kaskatı
kesilmi¸stir. Derin ve sesli bir nefes verir.
C˙IHAT
Allah’ım...
Elleri ile yüzüne bir iki tokat atar.
ESMA (O.S.)
˙Inneke lemînel murselîn.
15 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GECE 15
Cihat rahatsız biçimde uyumaktadır. Fare hızlıca yata˘gın
ucundan ko¸sarak elbise dolabına girer.
ESMA (V.O)
Alâ sırâtın mustekîm. Tenziylel
aziyzir rahıym.
Cihat’ın gözleri açılır. Alnı terden boncuk boncuk olmu¸stur.
Gözü bilgisayar ekranına takılır. COMMAND ekranında:
"¸SU OROSPUYU SUSTUR!" yazmaktadır.
Cihat ilaçlarına göz gezdirir.
C˙IHAT
Bu gerçek de˘gil. Gerçek de˘gil!
Cihat gözlerini sımsıkı yumar. Gözlerini açtı˘gında yazı
kaybolmu¸stur.
BAAAAM! Komidindeki vazo görünmez bir el tarafından ¸siddetle
duvara uçurulur. Çiçekler saçılır.
C˙IHAT
Hayır! Baba! Yapma! Anne!
Annnnneeeee!
ESMA (V.O)
¸S¸s¸s¸s¸s¸s¸s.. ˙Inna cealna fı a’nakıhim
a˘glalen fe hiye ilel ezkani fehüm
mukmehun.
(CONTINUED)
CONTINUED: 17.
C˙IHAT
Anneee˘g!
Esma kapıyı açar içeri girer. Dudakları hızla okumaktadır.
ESMA
Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel
eraiki müttekiun.
Esma vazoyu görür. ˙Içi titrer. Yava¸sça kırık parçalarına
yakla¸sır.
ESMA
Evelem yeral insanü enna halaknahü
min nutfetin fe iza hüve hasıymün
mübın.
Kırık parçalarını eli ile inceler. Sonra birle¸stirmeye
çalı¸sır.
C˙IHAT
Anne ben yapmadım. Ben yapmadım!
Parçalar elinden fırlar ve parmaklarını keser. Kan çıkmaya
ba¸slar. Esma ürkütücü sabit gözlerle kalkar kapıya yürür.
ESMA (V.O)
Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü
külli ¸sey’in ve ileyhi türceun.
Cihat korkuyla etrafına bakar.
C˙IHAT
Babam yaptı! Babam burada!
Esma elinde büyük bir oklaya ile girer.
ESMA
Evladım bana neden i¸skence
ediyorsun?
C˙IHAT
Ben yapmadım! Babam.. Babam..
ESMA
Ben bu cümleleri bir yerden
hatırlıyorum sanki?
Esma aniden kitaplık, perde ne varsa oklava ile da˘gıtmaya
ba¸slar ve tiz bir çı˘glık atar. Gözü dönmü¸s gibidir. En son
yata˘ga çıkar ve oklavayı kaldırır, Cihat’ın kafatasını
yarmaya hazırdır.
(CONTINUED)
CONTINUED: 18.
C˙IHAT
Özür dilerim! Anne! Özür dilerim!
Esma birden kendine gelir. Sabit gözlerle Cihat’a bakar.
Oklavayı indirir.
ESMA
Seni ba˘gı¸slıyorum.
Esma Cihat’ın ba¸sını ok¸sar ve az önce hiç bir ¸sey olmamı¸s
gibi alnını öper, yerdeki gülleri toplar ve odadan çıkar.
Cihat terörün etkisi ile sinir bo¸salması ya¸sar ve hıçkırarak
a˘glamaya ba¸slar.
16 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GÜNDÜZ 16
Cihat oldukça stresli görünmektedir. Tv’yi açar ve sesini
yükseltir. Kapıya ses verir.
Ardından telefonunu alır ve kararsız bir ¸sekilde bakar.
Sonra "155" i çevirir.
Telefon bir süre çalar.
POL˙IS (V.O)
Emniyet.
Cihat bir gözü kapıda fısıldayarak konu¸sur.
C˙IHAT
Adım Cihat Gezen... Eee nereyi
arayaca˘gımı bilemedim. Evimde
babamın hayaleti var.
POL˙IS (V.O)
Duyamadım?
C˙IHAT
Evimde hayalet var. Ayrıca Nil
Sezer hakkında...Eee onunla
konu¸suyorum.
POL˙IS (V.O)
Ne diyorsun yüksek sesle konu¸s.
C˙IHAT
Yapamam...Annem ¸sizofren...
Duyarsa...
(CONTINUED)
CONTINUED: 19.
POL˙IS (V.O)
Lan oraya getirtme beni! Kafayı
çekip çekip arıyorsunuz! Ne
çekiyorsan iki katını al da geber!
Ke¸sler sizi.
C˙IHAT
Hayır hayır beni...
Telefon kapanır. Kesiksiz sinyal sesi...
O esnada TV de kaçırılan Aslı’nın annesinin gözya¸sları
içindeki VTR’si.
ASLI’NIN ANNES˙I
Aslı yavrum...Seni çok özledik.
˙Iyiysen bize haber ver. Telefon,
herhangi bir ¸sey. Herkese
yalvarıyorum, Allah rızası için
kızımı bulun. Ne olur.. Bulun.
Cihat habere o kadar odaklanmı¸stır ki odaya girip onu
izleyen Esma’yı farketmez.
ESMA
Bu kıza ne olmu¸s?
Cihat korkuyla irkilir.
C˙IHAT
Hiaaa! Ah..Ah..
ESMA
Bence öldürmü¸slerdir sen ne dersin?
Cihat cevap veremez. Esma gülümseyerek yanına oturur.
ESMA
Özür dilemeye geldim. Bana ne oldu
bilmiyorum.
C˙IHAT
Ö-önemli de˘gil. Ben de çok korktum.
Babam...
ESMA
Tek istedi˘gim yeniden bir aile
olmamız. Baban sen ve ben...
C˙IHAT
Ama babam...
(CONTINUED)
CONTINUED: 20.
ESMA
¸S¸s¸s ne diyece˘gini biliyorum. Öldü.
˙Intihar etti. Peki bu yine hep
beraber olmamıza engel mi?
C˙IHAT
Sen...Onun burada oldu˘gunu biliyor
musun?
ESMA
Kimin? Fındı˘gın mı? 2 gündür
arıyorum haylazı. Kaçtı ama gelir.
Cihat annesini merakla inceler. ˙Ikna olmu¸stur.
C˙IHAT
Evet evet gelir anne, bir yerlerde
geziyordur. Eee anne bandajlarım
kirlendi de˘gi¸stirsek mi?
ESMA
Biraz i¸sim var sonra hallederim.
Esma odadan rüyadaymı¸s gibi çıkar. Cihat arkasından ba¸sını
iki yana sallar.
Cihat’ın alnına yakla¸sırız. Kafasının sargısının alrından
ince bir kan damlası sızar.
17 ˙IÇ. EV YATAKODASI - AK¸SAMÜSTÜ 17
CLOSE UP:
Cihat’ın alnındaki kanın kurumasından geçi¸s yapılır.
Cihat "tor" web tarayıcısı içinde "deep web" içerisinde
gezmektedir.
Nil’in otopsi görüntülerine i˘grenerek bakmaktadır.
Cep telefonu çalmaya ba¸slar: "B˙IL˙INMEYEN NUMARA"
C˙IHAT
Alo?
Gizemli bir kadın sesi konu¸smaya ba¸slar.
SUDEN (V.O)
Merhaba Cihat. Yardıma ihtiyacın
oldu˘gunu duydum.
(CONTINUED)
CONTINUED: 21.
C˙IHAT
Kimsiniz? Adımı nereden
biliyorsunuz?
SUDEN (V.O)
Adım Suden. Ruhbilimciyim. Ölü
ruhlarla konu¸sabiliyorum.
Cihat bir ¸seyler söylemek için a˘gzını açar ama konu¸samaz.
SUDEN (V.O)
Evinde ¸seytani bir varlık var
Cihat.
Cihat korkuyla odayı tarar.
C˙IHAT
Ne..Ne istiyor.
SUDEN (V.O)
Ya¸sam. Ama bunun için sadece ölüm
getiriyor.
Cihat yutkunur. Alnı terlemi¸stir.
SUDEN (V.O)
Merak etme...¸Simdilik güvendesin.
Ama ¸simdilik.
Derin bir sessizlik.
SUDEN (V.O)
Evet, seni rahatsız eden ¸sey ne? Ne
ile yüzle¸siyorsun?
Cihat konu¸smaya çalı¸sır.
C˙IHAT
Sanırım... Ben... De˘ger
verdi˘gim...yani de˘ger verebilece˘gim
biri...var.. ve...
Suden’in sesi adeta yatı¸stırıcı bir büyüdedir.
SUDEN (V.O)
Sakin ol. Zamanım var. Tane tane
anlatabilirsin.
Cihat derin bir nefes alır. Ekranda Nil’in dosyasına bakar.
Dosyadaki bilgilere bakar.
CLOSE UP:
N˙IL SEZER: BOY: 1.73 cm K˙ILO: 55
(CONTINUED)
CONTINUED: 22.
C˙IHAT
Ölmekten ve ölümden a¸sırı korkan
birine ¸sey oldu˘gunu nasıl
söylersiniz?
SUDEN (V.O)
Ne oldu˘gunu?
C˙IHAT
Ölü oldu˘gunu.
SUDEN (V.O)
Tahmin etmi¸stim. Zavallı Nil.
Vah¸sice öldrüldü.
C˙IHAT
Bir dakika. Adının Nil oldu˘gunu
nasıl biliyorsun?
SUDEN (V.O)
Dosyadan haberdarım. Rasim söyledi.
C˙IHAT
Rasim kim ya?
SUDEN (V.O)
Rasim? Polis. Yıllardır tanırım. Ve
yıllardır beraber çalı¸sırız.
C˙IHAT
Sizi de tanımıyorum. Rasim’i de
tanımıyorum! Beni nasıl buldunuz!
SUDEN (V.O)
¸S¸s¸s sakin ol. Polis’i aradın
hatırlamıyor musun? Rasim çok
dikkatlidir. Nil’den bahsetti˘gini
duyunca dinlemi¸s. Senin yardıma
ihtiyacın oldu˘gunu dü¸sündü. Ben de
dü¸sünüyorum.
C˙IHAT
Evet. Yardıma ihtiyacım var.
SUDEN (V.O)
Rasim’in de senin yardımına
ihtiyacı var.
C˙IHAT
N-Nasıl?
(CONTINUED)
CONTINUED: 23.
SUDEN (V.O)
Son dönemlerde öldürülen kızların
hepsinde ortak ¸süpheler var. Tam
altı kız öldürüldü. Katil çok ama
çok tehlikeli. En ufak bir ¸süphede
sana gelece˘ginden eminim. O yüzden
sakın bir daha kimseyi arama. Biz
sana ula¸saca˘gız.
C˙IHAT
Rasim Bey ile mi?
SUDEN (V.O)
Sadece bekle. Sabırlı ol. Seni
kurtaraca˘gız.
C˙IHAT
Peki Nil?
SUDEN (V.O)
Nil zaten kurtuldu. Sadece ruhunun
huzur bulması gerekiyor.
C˙IHAT
Nasıl peki Nasıl?
Telefon kapanır. Cihat sinirle telefonu yata˘ga vurur. O
esnada bir sinek uçarak aya˘gına konar.
18 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GECE 18
Karanlık. Okuma lambası açık kalmı¸s. Cihat uyuyor.
ZZZZZZZZZZ.
Bir sinek Cihat’ın alnına konar. Cihat istemsizce eli ile
sine˘gi kovalar. Sinek tekrar konar. Cihat eliyle kafasına
vurur.
ZZZZZZZZZZ.
Sinek kaçmı¸stır. Cihat uyanır havada sine˘gi izler. Sinek
uçarak kıyafet dolabının kapa˘gına konar.
Cihat uzanarak annesinin da˘gıttı˘gı kitaplardan birine
uzanır. Ni¸san alır. Fırlatır.
BAM!
CLOSE UP:
Sinek. Birden uçan kitap gelir ve sine˘gi öldürür.
(CONTINUED)
CONTINUED: 24.
Cihat zaferle gülümser. Darbe ile kıyafet dolabının kapa˘gı
hafifçe gıcırdayarak açılır.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!
Dolabın içinden binlerce sinek odayı doldurur ve yava¸sça
Cihat’ı kaplamaya ba¸slar.
C˙IHAT
Ah Ah AAAAAAHHHHH!
N˙IL (O.S)
Hahahahahahha!
19 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GECE 19
Cihat haykırarak uyanır. Alnı terden yapı¸s yapı¸stır.
Cihat kendine gelir. Yatakta bilgisayar açılmı¸s, Nil ona
bakmaktadır.
N˙IL
Hahahahahha!
Cihat radyoya bakar. Saat 03:04’ü göstermektedir.
C˙IHAT
Ben...
N˙IL
Hiç kabustan nasıl uyanılır
görmemi¸stim.
Cihat kıyafet dolabına göz gezdirir. Her ¸sey normaldir.
C˙IHAT
Babam hep görürdü. Öyle bir
ba˘gırırdı ki tüm ev aya˘ga kalkardı.
N˙IL
Resmi var mı babanın?
Cihat biraz albümü karı¸stırır ve beraber çekilmi¸s foto˘grafı
ekrana tutar. Nil ekrana yakla¸sır. Resmi incelerken gözü
sa˘ga sola oynar. Ardından bir daha deh¸setle büyür.
N˙IL
Aman Allah’ım! Hatırladım!
C˙IHAT
N-Neyi? Neyi hatırladın.
(CONTINUED)
CONTINUED: 25.
N˙IL
Sen...Sen...Hayır! Sen...
C˙IHAT
Hayır hayır!
N˙IL
Sen o’sun. Deprem yardımları için
camiden toplanan parayı çalan
çocuk! Gazetede görmü¸stüm!
C˙IHAT
Ben kötü biri de˘gilim.
N˙IL
Baban utancından intihar etti!
C˙IHAT
Hayır hayır öyle de˘gil..
N˙IL
BANA YALAN SÖYLEME! Seni görmek
istemiyorum. Asla!
Nil ekrandan kaybolur. Cihat kendini zorlayarak ilaçlarına
uzanır. kutuyu sallar ve içindekileri a˘gzına boca eder.
O esnada telefon çalmaya ba¸slar: "B˙IL˙INMEYEN NUMARA"
Cihat sinirle telefonu açar.
C˙IHAT
Ne var!
SUDEN (V.O)
Nil ile görü¸stün mü?
C˙IHAT
Hayır! Bundan sonra da
görü¸smeyece˘giz!
SUDEN (V.O)
Cihat... Ona ne dedin? Sakın ona...
C˙IHAT
Hayır. Babamın intiharını anlattım.
Benimle görü¸smeyece˘gini söyledi.
SUDEN (V.O)
Cihat... Bir ruhla temasta
oldu˘gunun farkındasın de˘gil mi? O
ölü. Ve kendi cinayetinin en önemli
tanı˘gı. Onu konu¸sturmalı ve
hatırlatmalısın.
(CONTINUED)
CONTINUED: 26.
C˙IHAT
Ne yapabilirim ki?
SUDEN (V.O)
Zamanımız daralıyor. Bu ölüm kalım
meselesi.
C˙IHAT
Ya ne saçmalıyorsun! O zaten ölü!
SUDEN (V.O)
Nil’den bahsetmiyorum. Katil.
Harekete geçti. Eminiz, yine birini
öldürecek. O yüzden aklını topla ve
Nil ile temasa geçmeye çalı¸s. Onu
ürkütme. Alttan al ve sakın ölü
oldu˘gunu söyleme. Anladın mı?
Cihat kafasını sallar.
SUDEN (V.O)
Seni göremiyorum o yüzden kafanı
sallama. Anladın mı?
C˙IHAT
E-evet.
SUDEN (V.O)
Güzel. Yine konu¸saca˘gız.
Dı¸sardan çakan bir ¸sim¸sek odayı aydınlatır. Ardından
damlaların pencereye vurma seslerini duyarız.
20 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GÜNDÜZ 20
Ya˘gmur ¸siddetle ya˘gmaktadır. Pencerenin dı¸s pervazında bir
karaltı belirir. Oldukça büyük bir fare. Bir ¸seyler
kemirmektedir.
Cihat bilgisayarının ekranından kafasını kaldırır ve fareyi
görür. Korkuyla bir kitabı alır ve pencereye fırlatır.
C˙IHAT
Defol burdan!
Fare korkuyla pencereden kaybolur.
Cihat saate bakar: 15:32
27.
21 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GECE 21
Saat’ten geçi¸s yaparız. 02:59.
Cihat bilgisayar kuca˘gında do˘grulmu¸s görü¸sme için hazırdır.
Annesini kolaçan eder. Ses yoktur. Saat 03:00’ı vurur. Cihat
kamerayı açar. Cızırtuyla yava¸sça Nil ekrande belirir.
Nil kollarını kavu¸sturmu¸s ilgilenmemektedir.
C˙IHAT
Merhaba!
Nil istifini bozmaz.
C˙IHAT
Küsüz demek. Peki o zaman bu senin
için.
Cihat ˙Ibrahim Tatlıss’in "Mutlu ol yeter" ini i˘grenç detone
bir ¸sekilde söylemeye ba¸slar.
C˙IHAT
Biiirr teeee˘g˘gk dileeeeyim vaaar
mıtlı aol yetee˘geeeer! Birtek
dileeeeeeem VAAAR!
Nil hafif bir gülümseme ile kulaklarını kapatır.
N˙IL
Çama¸sır makinesine atılmı¸s kedi gib
sesin var.
C˙IHAT
Pavarotti gibiyim!
Nil istemedi˘gi halde gülümsemesine engel olamaz.
C˙IHAT
Bak ne diyece˘gim. Gel bir oyun
oynayalım. 20 saniye boyunca tüm
sorularımıza cevap verece˘giz. Benim
nasıl biri oldu˘gumu ö˘grenmek
istiyorsan ne istersen
sorabilirsin.
N˙IL
Eee peki. Önce sen sor ama.
C˙IHAT
Peki tamam. Hazır mısın. 20
saniye... Ba¸sladı! En iyi arkada¸sın
kim?
(CONTINUED)
CONTINUED: 28.
N˙IL
Annem.
C˙IHAT
En nefret etti˘gin ki¸si.
N˙IL
Kimseden nefret etmem.
C˙IHAT
En güzel hatıran?
N˙IL
˙Ilk öpü¸smem.
Cihat ¸sa¸skınca bakar, Nil gülümser.
C˙IHAT
En korkunç hatıran?
N˙IL
Annemle babamı ¸sey yaparken
yakalamam. Iyyy 9 ya¸sındaydım.
C˙IHAT
Hayatta en çok kimden ve neyden
korkuyorsun?
N˙IL
Eee.. Ailemi bir daha görememekten.
Cihat saatin baktı˘gından Nil’in duygusalla¸stı˘gını
anlamamı¸stır.
C˙IHAT
Tamam süre doldu.
N˙IL
Ay bitti mi? peki sıra bende.
C˙IHAT
Bir dakika.
Cihat saati kurar.
C˙IHAT
Ba¸sla.
N˙IL
En iyi arkada¸sın kim?
(CONTINUED)
CONTINUED: 29.
C˙IHAT
Bilgisayarım.
Nil ¸sa¸skınlıkla bakar.
N˙IL
En nefret etti˘gin ki¸si?
C˙IHAT
Annem... Uzun hikaye.
N˙IL
En güzel hatıran?
C˙IHAT
Seni seks i¸sçisi sanmam.
N˙IL
O konuya hiç girmeyelim. En korkunç
hatıran?
C˙IHAT
Babam... Babamı musalla ta¸sında
görmem.
N˙IL
En çok korktu˘gun ¸sey.
C˙IHAT
Sanırım... Sonumun babama
benzemesi.
Ekrandaki görüntü cızırdayıp kaybolmaya ba¸slar.
C˙IHAT
Hey hey gitme ! Gitme!
Çok geç, ekrar kaybolmu¸stur. Cihat dü¸sünceli gözlerle giysi
dolabına do˘gru dalarak bakar.
22 ˙IÇ. EV YATAKODASI - GÜNDÜZ 22
Cihat bilgisayarında bir ¸seyler okumaktadır.
Odanın kapısı tıklar. Cihat kafasını kaldırır.
˙Içeriye RAS˙IM girer. Zayıf, sivri çeneli, kararlı duru¸slu
bir adamdır. Esma kapının ardından onları izlemektedir.
Rasim kapıyı kapatır. Odayı inceler.
Cihat ona gözünü ayırmaksızın bakmaktadır.
(CONTINUED)
CONTINUED: 30.
RAS˙IM
Cihat Gezen?
C˙IHAT
E-evet?
RAS˙IM
Polis. Asayi¸s ¸sube cinayet bürosu.
Cihat ¸sa¸skın bakmaktadır.
RAS˙IM
Suden’in arkada¸sıyım.
C˙IHAT
Aaah. Rasim Bey? Tanı¸stı˘gımıza
memnun oldum.
Cihat odayı ve pisli˘gi inceler. Kitaplı˘gın üzerindeki
birikmi¸s toz birikintisine parmak sürer.
RAS˙IM
Annenin temizlik kimyasallarına
alerjisi mi var?
Rasim odayı koklar.
C˙IHAT
Annem... Bababın ölümünden beri pek
kendinde de˘gil. Aklı gidip geliyor.


Films Keywords/Search Tags:
tek mekan film, gerilim, korku, contained thriller script, horror single location

This Films This work is copyrighted and may be used and/or cited as follows:

Films - Images and Files:
Publications and Books - 3. Evre/ 3rd Phase 3.Evre/3rd Phase
(click image to open in a new window)

Date Added: 10-Feb-2016 11:09
 
Publications and Books - 3. Evre/ 3rd Phase 3.Evre Sample Movie Poster
(click image to enlarge)

Date Added: 10-Feb-2016 11:12
 

Submission Details: Films Work submitted by Nezih Akcimen from Turkey on 10-Feb-2016 11:08 (Last edited on 10-Feb-2016 11:08).
The Copyright work has been viewed 6105 times (since 22 Nov 2010).

Nezih Akcimen Contact Details: Email: nezihak@gmail.com Phone: +905322353318Disclaimer
Great care has been taken to ensure that this information is correct, however FreeCopyrightRegistration.com cannot accept responsibility for the contents of this Films work titled "3. Evre/ 3rd Phase". This work registration has been submitted by Nezih Akcimen for the purposes of public disclosing the works on 10-Feb-2016 11:08 (Last edited on 10-Feb-2016 11:08. If you feel that this copyright registration is conflicting or is against other Intellectual Property Rights, please contact us with evidence of such conflict and we will immediately remove this entry if your arguments are found to be valid. You may report a problem using the contact form.

© Copyright 2010 - 2021 of FreeCopyrightRegistration.com and respective owners. Server time - 2021-10-27 15:18:24


Copyright © Copyright Registration | Free Copyright Register 2010-2021.
by nms.com.mt @ website design